Links

Na het doorlezen van de website bent u misschien geïntereseerd in de volgende links:

ReAttach: Informatie over ReAttach, onderzoeken, therapeuten e.d.

KIZOOM:diagnostiek- en behandelcentrum voor kinderen en jeugdigen

Ergotherapie Nederland: branch organisatie voor ergotherapeuten in Nederland