ReAttach

Wat is ReAttach?

ReAttach is een snelle methode om spanning te verminderen en gebeurtenissen te relativeren.

ReAttach is ontwikkeld vanuit de orthopedagogiek.

Het heeft als doel het wegnemen van belemmeringen en activeren van ontwikkeling.

Doordat Sensorische Informatie, gedachten en emoties weer in balans worden gebracht, lukt het je weer beter om gebeurtenissen te relativeren.

Gemiddeld zijn 5 sessies voldoende om het overzicht te verbeteren en de balans te herstellen.

ReAttach is een prettige, veilige, effectieve methode.

Gemiddeld zijn er maar 5 sessies nodig om weer zelf verder te kunnen.

Tijdens ReAttach hoef je niet te praten.

Tijdens de behandeling stimuleer ik als therapeut verschillende zintuigen. Hiermee regel ik je alertheid. Ik trommel zachtjes op je handen en het geef je denkopdrachten.

Moeilijke gesprekken zijn bij ReAttach niet nodig!

Mijn kind gaat met sprongen vooruit.

ReAttach wordt afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de cliënt.

Het is een systeemgerichte benadering: ouders worden actief betrokken bij de behandeling van hun kind en krijgen elk ook ten minste 1 sessie aangeboden. Hiermee leggen we een stevige basis voor het kind om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

ReAttach heeft in 2015 de Clinical Neuropsychiatry Award gewonnen.
Enkele ervaringen:

“ReAttach was een combinatie van verwerken en opbouwen. Het fijne vond ik dat je dit doet zonder te praten” (volwassen vrouw, burn out klachten)


“Wij hebben de ReAttach behandeling bij onze zoon met autisme als zeer zinvol ervaren. Onze zoon slaapt hierdoor beter en is hierdoor rustiger thuis. Hij kan beter met situaties omgaan en zit veel lekkerder in zijn vel. Dus kunnen we niet anders zeggen dan: positief“ (ouders van een jongen met autisme)


“Wij als ouders hebben zelf ook een ReAttach sessie mogen ervaren. Het zorgt voor een stuk bewustwording op de momenten dat ik me zorgen zou maken over onze dochter. Op die momenten kan ik het beter loslaten en vertrouwen op haar kunnen” (ouders van een meisje met leerproblemen)


ReAttach wordt door mij toegepast binnen de therapeutische gezinsweken.

Daarnaast ben ik ReAttach opleider en worden zowel in Nederland als in Spanje meerdere keren per jaar de Reattach Basic Skills Training gegeven.

Ik ben zowel geregistreerd therapeut als geregistreerd opleider bij het ReAttach Therapy Institute.