Grow Home

Het Therapeutische Proces:

 Je kunt je als gezin telefonisch of via de mail aanmelden bij GROW.

 

Zodra je gezin is aangemeld neem ik contact met je op. Middels een video afspraak wordt besproken wat de hulpvraag is en wordt samen met jullie als ouders gekeken of ik aan jullie vraag kan voldoen. In onderling overleg wordt vervolgens een week afgesproken en wordt gestart met het proces:

  • Relevante informatie over het gezin wordt verzameld. Dit kan middels het opvragen van verslaglegging van therapieën die al in Nederland hebben plaatsgevonden, versturen van vragenlijsten, mailcontact of telefonisch contact met hulpverleners. Jullie als ouders worden hier altijd bij betrokken zodat je weet wat er aan informatie gedeeld wordt
  • Ik maak aan de hand van alle verzamelde gegevens een plan van aanpak. Dit plan wordt op de eerste dag dat jullie aangekomen zijn, aan jullie voorgelegd
  • De therapieweek wordt gestart: Er wordt gestart met een gezinsonderzoek, waarbij goed gekeken wordt naar de dynamiek die binnen jullie gezin speelt. De in te zetten technieken en middelen worden zorgvuldig gekozen aan de hand van de hulpvraag en het onderzoek. Tijdens de therapieweek wordt gewerkt met onder andere ReAttach behandelingen, wandelsessies, spel, gesprekken. Er worden 2 therapie momenten per dag aangeboden. Zo is er voor jullie als gezin ook voldoende ruimte voor ontspanning
  • Aan het einde van de therapieweek zullen we samen de therapieweek evalueren
  • Jullie krijgen een evaluatieverslag toegestuurd. In dit verslag zal worden weergegeven waaraan gewerkt is en wat de resultaten zijn. Tevens worden adviezen opgesteld voor het vervolgtraject
  • In overleg met jullie als ouders wordt, indien nodig, via mail of telefonisch contact opgenomen met hulpverleners die reeds bij het gezin betrokken waren. De adviezen zullen worden toegelicht en het vervolgtraject wordt voor zover nodig vanuit GROW aangestuurd en gevolgd